+   Förlängd garanti

+  Kontroll av nycklar

+  Kontroll av larmöverföring

+  Kontroll av montering/tillgänglighet

+  Protokoll / SBA

Tjänster / Service

Genom vårt serviceavtal får din RäddningsNyckelBox en årlig tillsyn samt förlängd garanti på samtliga delar och komponenter. Detta till ett fast pris.

Genom fysiskt besök på plats kontrollerar vi bla RäddningsNyckelBoxens tillgänglighet, larmanslutning och innehåll. Detta protokolleras och sammanställs åt RäddningsTjänsten samtidigt som du får ett protokoll avseende kontrollerade punkter, status och eventuella åtgärder.

Du får ett erbjudande om detta året efter att din RäddningsNyckelBox är levererad.

Vill du teckna detta redan i samband med leverans går det också bra.

Även en produkt av toppkvalitét behöver tillsyn och service för att över flera årtionden fungera så som den är ägnad.


Beställ här!

Tjänster / Objektskort

I förbindelse med att vi utför service, fotograferar vi din räddningsnyckelbox om vi inte har foton sedan tidigare. Dels för att dokumentera monteringen om du undrar över någonting i framtiden men även för att dokumentera placeringen.

I ett flertal distrikt har vi även avtal med RäddningsTjänsten om upprättande av objektskort som stöd vid deras utryckning. Objektskort används av RäddningsTjänsten i syfte att få initial information om ditt objekt vid utryckning. Bland annat för att hitta till objektet, få information om tillträde, vilken typ av fastighet och verksamhet det är etc.

Objektskort skall inte förväxlas med insatsplaner som skall vara upprättade och förvarade på objektet (vid CentralApparaten).


I de distrikt där vi har avtal med Räddningstjänsten om objektskort har du fått information hur du skall uppdatera dina uppgifter.

Vill du säkerställa att RäddningsTjänsten har korrekta uppgifter om ditt objekt, även i distrikt där vi inte har ramavtal med RäddningsTjänsten, kan vi ombesörja detta genom att du avtalar detta direkt med oss.


Önskar du använda dokumentet i din egen SBAB-dokumentation är du välkommen att kontakta oss. Du kan använda formuläret "Kunduppdatering" nedan så kontaktar vi dig.


Tjänster / Kunduppdatering

Administration

Vi ber dig hålla oss uppdaterade avseende ditt automatlarmsobjekt.

Detta med hänvisning till service och vår återrapportering till räddningstjänsten.

I ett flertal distrikt har vi avtal med räddningstjänsten om upprättande av objektskort som stöd vid deras utryckning.

För att underlätta för såväl dig som kund, som för räddningstjänsten, har vi skapat en plattform för enhetlig uppdatering och återrapportering.

De uppgifter du lämnar till oss genom vidstående formulär vidareförmedlar vi, i

förekommande fall, till din lokala räddningstjänst.

Önskar du använda dokumentet i din egen SBAB-dokumentation kan du som

allaredan är kund köpa detta av oss till kraftigt reducerat pris.

(Läs mera om detta under ”Tjänster”).


Ägaransvar

Det är ägaren/brukaren som ansvarar för att relevant information redovisas till

räddningstjänsten. Detta enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”.

De uppgifter som efterfrågas i formuläret uppfyller också kraven för att säkerställa den information som initialt är av vikt för räddningstjänsten vid utryckning till ditt automatlarmsobjekt.