Varför NyckelFörvaring?

Nyckelförvaring hos/på objektet betyder att den som skall göra en insats/bevakningsåtgärd på objektet

kan låsa sig in utan att alltid behöva bära med sig alla objektsnycklar eller åka och hämta dem på en

station eller i en kassun. Vid en brand kan Räddningstjänsten naturligtvis bryta upp en dörr eller slå

sönder ett fönster för att ta sig in. Detta tar dock värdefull tid i kritisk fas när en brand initialt fördubblar

sig varje minut. Personalen utsätter sig samtidigt för onödig risk genom detta. Fastigheten påföres

också onödiga skador. När skalskyddet är forcerat/passerat kan det också finnas ytterligare

dörrar/galler som måste forceras. De flesta automatiska larm, såväl brand som inbrott är så kallat ”

falskt larm”. Vid dessa tillfällen hade insatsen - inbrottet ej behövt utföras. Detta är ett stort bekymmer

även om ett ”falskt larm” faktiskt är bättre än ett ”skarpt larm”. I de fall Räddningstjänsten eller annan

har tvingats bryta sig in i objektet kan man inte stänga och låsa när man lämnar platsen. Kvar står ett

objekt med en skada som föranletts av ett ”falskt larm”. Denna skada kan nu snabbt förvärras om inte

vaktbolag/glasmästare/låssmed tillkallas för att återställa objektet som annars är sårbart för både

inbrott och väder. Dessa åtgärder som är förenade med en stor kostnad ersätts inte automatiskt av

försäkringsbolagen. Inte heller Räddningstjänsten ersätter dessa.


Varför kan inte Räddningstjänsten ha alla nycklar i sina bilar?

Det är ett stort antal nycklar som Räddningstjänsten behöver för att kunna agera lika på alla objekt. Det

är inte fysiskt möjligt att på ett säkert sätt förvara en mängd nycklar i fordonen.


Varför är det inte bättre att Räddningstjänsten har nycklarna på stationen?

Någon måste då alltid hämta nycklarna. Utryckningar sker även när Räddningstjänsten är ute på andra

larm eller övning. I större områden måste då en extra bil utgå från stationen - på mindre orter måste en

enhet från styrkan avvika för att åka till stationen och hämta nycklar. Detta får till följd att man initialt

har personalbrist på skadeplatsen. I värsta fall måste man då vänta med att skicka in en rökdykargrupp

vid en konstaterad brand tills avvikande enheten åter har anslutit sig.


Vilka nyttjar RäddningsNyckelBoxen?

Räddningstjänsten enbart.

För att säkerställa att nycklarna verkligen är på plats när de behövs är det så.

Under monteringsarbetet har montörer en arbetsnyckel. Efter att RäddningsNyckelboxen är driftsatt

ställs låset om och därefter passar endast den nyckelprofilen som den lokala Räddningstjänsten har.


Kan Räddningstjänsten komma och gå som de vill?

Vår RäddningsNyckelBox kan larmanslutas. Även vid upplåsning med nyckel går då ett larm,

hos som oftast SOS. I Din åtgärdsinstruktion till larmcentralen bör det stå att Du skall bli kontaktad vid larm.

I RäddningsNyckelBoxen förvaras endast den/de nycklar som är nödvändiga för att i första hand komma

in till Centralapparaten


Beställning

Du kan gärna beställa via kontaktformuläret.

Vi bekräftar alltid Din beställning skriftligt.


Leverans

Vi eftersträvar alltid produktleveranstid inom 10 arbetsdagar.


Larmanslutning

Efter att monteringen är färdig skall RäddningsNyckelBoxen bör larmanslutas.

Instruktion för detta bifogas vid leverans.


Nycklar

Du skall tillse att Du har en kopia av nyckel/nycklar till relevanta dörrar.

Har Räddningstjänsten tidigare förvarat Dina nycklar på stationen kan dessa användas.


Återrapportering

Du har av oss fått ett återrapporteringsbrev som Du använder för att meddela Räddningstjänsten att

Din RäddningsNyckelBox är klar att driftsättas.

Har Du ej sådant brev kan Du naturligtvis ta kontakt med Räddningstjänsten direkt eller kontakta oss

så får du en kopia på Ditt återrapporteringsbrev.


Driftsättning

Räddningstjänsten driftsätter RäddningsNyckelBox genom att

- kontrollera larmöverföringen

- ställa om låset till den lokala distriktsnyckeln

- hänga in dina objektsnycklar

- upprätta nyckelkvitto