SERVICEAVTAL - GARANTIFÖRLÄNGNING AVSEENDE ER RÄDDNINGSNYCKELBOX


Nedan angivna fastighet har en RäddningsNyckelBox som KeyLink AB producerat och levererat.

Den används av Räddningstjänsten vid utryckning för tillträde till fastigheten.


För att på ett systematiskt sätt kontrollera RäddningsNyckelBoxens funktion erbjuder vi ett fullserviceavtal

som innebär att funktionskontroll genom besök utföres årligen på bland annat;


- åtkomst/tillgänglighet

- montering/fastsättning.

- att brytare/larmgivare är korrekt kopplad som tyst larm, direkt mot larmsändare/uppringare.

- larmöverföring till larmcentral.

- RäddningsNyckelBoxen och låset.

- att innehållet (fastighetsnycklar, kort eller tag) är korrekta mot entrélås för räddningstjänstens åtkomst till Centralapparat/Larmtablå.


Kontrollen av RäddningsNyckelBoxen utföres av KeyLink AB eller av räddningstjänsten på uppdrag av KeyLink AB.
Utföraren skall ges möjlighet att vid servicebesöket frånställa aktuellt larm/larmsektion alternativt skall detta göras av objektets kontaktperson. Vid kontrollen upprättas ett protokoll som registreras hos KeyLink AB och därefter tillsändes er via er angivna e-post.

Protokollet bör förvaras med era övriga dokument för "SBA" Systematiskt Brandskydds Arbete.

Räddningstjänsten erhåller en sammanställning avseende respektive objekt.

Samtliga registrerade kontrollpunkter kommer att följa fastigheten för att säkerställa korrekt statistik även vid ägarbyte av

fastigheten eller ny hyresgäst.


Årlig tillsyn på plats, allt materiel och arbete samt utbyte av skadade originalkomponenter ingår i avtalet.

Gäller ej vid felaktigt handhavande/utförande eller åverkan som åsamkats i egen regi eller av tredje part.

Avtalet gäller kalenderår med start 2024 och påbörjat kalenderår debiteras med 960 kronor (kan indexregleras med K.P.I. fr.o.m. 2025).


Vi beställer härmed serviceavtal avseende vår RäddningsNyckelBox.

Genom detta avtal förlängs också produktens garanti motsvarande avtalets vardandetid.

Avtalet löper tills vidare intill dess att någon part väljer att avsluta detsamma.

Vid sådant tillfälle upphör KeyLink AB´s åtaganden. Påbörjat kalenderår debiteras.

Avtalet bekräftas av KeyLink AB genom faktura enligt era angivna uppgifter.Ditt kundnummer (4xxxxx) är återfinns på all tidigare dokumentation från oss.


Fält med * är obligatoriska för att kunna skicka formuläret.

Saknas information i något av dessa fält kommer de att markeras med underliggande röd text.


Önskar du ett samlingsavtal på flera RäddningsNyckelBoxar väljer du det alternativ så kontaktar vi dig för genomgång av

objekt/adresser.Nyteckning
Ägarbyte/Överlåtelse
 
En RäddningsNyckelBox
Samlingsavtal om flera RäddningsNyckelBoxar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOS
Annan larmcentral
SOS + annan larmcentral
 
 
Larmad
Ej larmad
Vet ej
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att lämnade personuppgifter registreras i enlighet med GDPR (GlobalDataProtectionRegulation). I förekommande fall kan uppgifter om kontaktpersoner/kontaktuppgifter komma att lämnas till lokal räddningstjänst för att de skall kunna kontakta relevant person vid driftsättning eller annan händelse rörande nyckelhantering, brandlarm eller utryckning.