PRODUKTER / Nyckelförvaring och hantering

RäddningsNyckelBox

En av våra mest populära produkter är RäddningsNyckelBoxen.

Används i mer än 400 städer i Sverige och Norge.


 • Säkerställer räddningstjänstens access till automatlarmsobjekt.
 • Inga nycklar behöver hämtas - de finns på plats.
 • Certifierad av SP
 • Kontroll, underhåll och service till fast pris.


Artikel nr.: 01-01-003


Områdes- / TrygghetsBox

Enkel att installera. Kan monteras på alla släta ytor alternativt fällas in i vägg.

Passar standardcylindrar från tex KABA, Anchor, ASSA mfl.

Användes för access till


 • Grindar vid områdesskydd.
 • Butiker i gallerior.
 • Privata anläggningar.
 • Sportanläggningar.
 • Trapphus/Entréer.


Artikel nr.: 20-02-001


View Project

HänglåsÖgla

Användes för två användares access vid hänglåst områdesskydd. RäddningsTjänsten låser sitt hänglås parallellt med brukaren

som har sitt lås/låsning i ena bygelhalvan.


 • Passar hänglås från klass 2 (6mm bygel) till

klass 4 (10mm bygel)


Artikel nr.: 17-01-002


View Project

KeyPer dörrhandtag

Patenterat dörrhandtag med inbyggd nyckelförvaring.

Används av hemtjänst, vaktbolag mm.


 • Enkel montering.
 • Ingen åverkan på fastigheter eller dörr.
 • Påverkar inte dörrens egenskaper.
 • Lägenhetsdörr förstörs ej / tillstånd behövs ej.
 • Flyttas och återanvändes enkelt på nästa adress/objekt.


Artikel nr.: 21-01-001


View Project