GDPR / Global Data Protection Regulation

GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och har till syfte att samtliga EU-länder skall ha samma dataskyddslagar avseende registrering av personuppgifter.


De personuppgifter KeyLink AB lagrar är våra kunders- och leverantörers kontaktpersoners namn, kontaktuppgifter och i förekommande fall inloggningsuppgifter.

Dessa uppgifter lagras i syfte att fullfölja våra åtaganden. Vi använder oss inte av externa tjänster eller servrar till detta. Vi behandlar inga särskilt känsliga personuppgifter.

I förekommande fall kan uppgifter om kontaktpersoner/kontaktuppgifter komma att lämnas till lokal räddningstjänst för att de skall kunna kontakta relevant person vid driftsättning eller annan händelse rörande nyckelhantering, brandlarm eller utryckning.


Du har alltid rätt att ta del av den information som finns registrerad om dig som person.


GDPR Artikel 5 / Principer för behandling.

Vi registrerar/behandlar personuppgifter i enligt med GDPR Artikel 5.


GDPR Artikel 6 / Laglig behandling av personuppgifter.

Uppgifterna är registrerade med lagstöd i GDPR Artikel 6.


GDPR Artikel 32 / Säkerhet.

Vår säkerhetsnivå uppfyller GDPR´s krav enligt Artikel 32.


Personuppgiftsansvarig

KeyLink AB är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.


Personuppgiftsbiträde

Har du eller ditt företag delgivit oss information om kontaktpersoner  till ditt företag är vi per automatik ditt personuppgiftsbiträde.


Vill du kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade hos oss ber vi dig kontakta oss skriftligt. Enklast och snabbast är om du använder kontaktformuläret under fliken "kontakt". Vi sänder sedan uppgifterna till dig skriftligt. Vi meddelar inte per telefon vilka uppgifter vi har registrerade eftersom vi då inte vet att det är du som frågar!


Vill du ändra dina eller ditt företags uppgifter gör du det under någon av flikarna "uppdatera-kunduppgifter" eller "uppdatera-objektsuppgifter". Enligt GDPR Artikel 12-22 skall personuppgifter korrigeras utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter att du meddelat oss.Per Frödin

Vd