DETTA FORMULÄR AVSER TEKNISKA UPPGIFTER SÅSOM FASTIGHETSINFO OCH

VERKSAMHETENS KONTAKTPERSON.


Uppgiftslämnare blir inte per automatik verksamhetens kontaktperson.

Skriv aktuellt namn i fältet "Verksamhetens Kontaktperson" även om det är samma som uppgiftslämnaren.


SKRIV ENDAST I OBLIGATORISKA FÄLT* SAMT I DE FÄLT DU ÖNSKAR UPPDATERA!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOS
Annan
 
 
 
 
1. Explosiva
2. Brandfarlig
3. Oxiderande
4. Gas under tryck
5. Frätande
6. Akut giftig
7. Skadlig
8. Allvarlig hälsofara
9. Miljöfarlig
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att lämnade personuppgifter registreras i enlighet med GDPR (GlobalDataProtectionRegulation). I förekommande fall kan uppgifter om kontaktpersoner/kontaktuppgifter komma att lämnas till lokal räddningstjänst för att de skall kunna kontakta relevant person vid driftsättning eller annan händelse rörande nyckelhantering, brandlarm eller utryckning.