RISE-P-2020

Adress

KeyLink AB

Box 79

592 22 Vadstena

Telefontid

Vardagar

09:00-12:00, 13:00-16:00

Kontakt

Telefon: 08-55 66 77 70

E-post: info@keylink.se SKRIV ENDAST I OBLIGATORISKA FÄLT* SAMT I DE FÄLT DU ÖNSKAR UPPDATERA!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOS
Annan
 
 
 
 
1. Explosiva ämnen
2. Gaser explosiva
2. Gaser EJ brandfarliga/EJ explosiva
3. Vätskor brandfarliga
4.1 Fasta brandfarliga
4.2 Självantändande
4.3 Reagerar med vatten
5.1 Oxiderande
5.2 Organiska peroxider
6. Giftiga / Smittförande
7. Strålningsrisk
8. Frätande
9. Övriga farliga ämnen / föremål
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att lämnade personuppgifter registreras i enlighet med GDPR (GlobalDataProtectionRegulation). I förekommande fall kan uppgifter om kontaktpersoner/kontaktuppgifter komma att lämnas till lokal räddningstjänst för att de skall kunna kontakta relevant person vid driftsättning eller annan händelse rörande nyckelhantering, brandlarm eller utryckning.
 
 

© Copyright. All Rights Reserved