DETTA FORMULÄR AVSER ADMINISTRATIVA UPPGIFTER SÅSOM ÄGARE OCH FAKTURAUPPGIFTER


SKRIV ENDAST I OBLIGATORISKA FÄLT* SAMT I DE FÄLT DU ÖNSKAR UPPDATERA!


Önskar du uppdatera flera kundnummer med IDENTISKA uppgifter?

Skriv då i förekommande fall ett ev dina kundnummer i fältet "Kundnummer" och sedan i fritextfältet att uppgifterna även skall gälla för de kundnummer du skriver där.

Ett kundnummer
Flera kundnummer (Ange respektive kundnummer i fritextfältet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner härmed att lämnade personuppgifter registreras i enlighet med GDPR (GlobalDataProtectionRegulation). I förekommande fall kan uppgifter om kontaktpersoner/kontaktuppgifter komma att lämnas till lokal räddningstjänst för att de skall kunna kontakta relevant person vid driftsättning eller annan händelse rörande nyckelhantering, brandlarm eller utryckning.