Här kan du som är ansvarig inom räddningstjänsten rekvirera inloggningsuppgifter till vår server/app.


Detta gäller personal inom räddningstjänsten som i tjänsten har behov av objektsuppgifter.

Behörig är den som av räddningschef eller motsvarande utsetts som automatlarmsansvarig eller är i motsvarande befattning.

 
 
 
 
 
 
 
Behörighet till app/server
Manual till inloggning för mobil enhet
Manual till inloggning för dator
 
 
 
Jag är medveten om att inloggningsuppgifterna är personliga och relaterade till min tjänst. Jag delger ej dessa till någon annan. För det fall min tjänst ändras eller upphör meddelar jag KeyLink AB detta så att mina uppgifter raderas. Jag är likaså medveten om att innehåll i den information jag kommer att erhålla ej skall delges tredje part. Jag godkänner härmed att lämnade personuppgifter registreras i enlighet med GDPR (GlobalDataProtectionRegulation).