Monteringsanvisning
 
 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras relaterat till det objekt jag efterfrågar information om. Uppgifterna kan komma att delges räddningstjänsten för att de skall kunna kontakta mig vid frågor/händelser som rör objektet. För det fall min tjänst ändras eller upphör meddelar jag KeyLink AB detta så att mina kontaktuppgifter korrigeras eller raderas.
 
 

Här kan du som skall montera en RäddningsNyckelBox rekvirera monteringsanvisning.

Samtidigt ber vi dig uppdatera dina kunduppgifter under avsedd flik.