© Copyright. All Rights Reserved

När larmet går behövs nycklarna snabbt!

 

KeyLinks produkter säkerställer enkel och snabb tillgång till fastigheter vid alla typer av räddningsinsatser.

 

 

Är Din fastighet den nästa som vi gör säkrare och tryggare?

Välkommen till KeyLink du också!

Adress

KeyLink AB

Box 79

592 22 Vadstena

Telefontid

Vardagar

09:00-12:00, 13:00-16:00

Kontakt

Telefon: 08-55 66 77 70

Fax: 08-55 66 77 71

E-post:info@keylink.se

 

 

 

FÖRDELAR FÖR ALLA

 

ÄGARE/INNEHAVARE FÖRSÄKRINGSBOLAG RÄDDNINGSTJÄNST

 

ETT TRYGGARE FASTIGHETSÄGANDE

Tillgänglighet

- Räddningsinsats kan göras utan dröjsmål

- Kortare driftstopp genom snabbare

släckningsinsats

- Nycklarna lämnar aldrig din fastighet

 

- Inga brytskador på dörrar vid utryckning.

 

- Inget behov av att personal eller väktare

möter upp med nycklar efter arbetstid.

 

- Enhetlig standard i olika kummuner.

- Enhetlig återrapportering.

 

 

 

 

MINSKADE KOSTNADER FÖR

FÖRSÄKRINGSBOLAG

Skadereducering

- En brand dubblas varje minut.

Varje sparad minut är en stor sparad

kostnad för skadeutbetalning.

- Inga extra skador på dörrar / fönster

- Lägre kostnad för sanering

- Lägre kostnad stilleståndsersättning

- Fastigheten kan låsas efter insats

- Klassificering efter verksamhet

 

 

 

ENKLARE VARDAG FÖR

UTRYCKNINGSPERSONAL

Enhetlighet

- Endast en nyckel att hantera

 

- Ingen nyckeladministration

- Ingen extra körning för att hämta nycklar

- Säker och kontrollerad dörröppning

minimerad skaderisk för personal.

- Uppdaterad objektsinformation

 

- Enhetliga objektskor

 

 

MILJÖ OCH KLIMATSMART

Vi värnar om miljön

- Våra produkter tillverkas i Sverige.

- Bearbetning sker utan kemikalier.

- Vårt materialval är klimatsmart och kräver ingen

efterbehandling eller lackering.

- Genom vårt serviceavtal kommer produkten att ha

en livslängd på många årtionden.

- Alla våra produkter syftar till att minimera bilkörning.